ล้อสูบลม VS ล้อยางตัน(รถโค้ก)
บจก. ธนวัฒน์ คาสเตอร์