ล้อซูเปอร์ลีน (superlene) ไนล่อน -6
บจก. ธนวัฒน์ คาสเตอร์